WITAMY W SKLEPIE INTERNETOWYM MUCHA AUTO

Kontakt telefoniczny: (32) 325 00 17

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 8.00 - 18.00

Cart

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego "MW AUTO"

 

1.   Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego www.sklep.muchaauto.pl jest MW Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie przy ulicy Katowickiej 59 (43-190 Mikołów) zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000066629, numer NIP: 635-000-25-34, numer REGON: 270176860– dalej zwaną „sklepem”.

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: Katowicka 59, 43-190 Mikołów,

Tel.: +48 32 2262626

E-mail: sklep@muchaauto.pl

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Polski oraz obsługiwane są zamówienia z dostawą w granicach Polski.

 

2.   Zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.muchaauto.pl

2. Składając zamówienie klient potwierdza znajomość

3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

4. Klient nie może jednostronnie anulować złożonego zamówienia.

 

3. Oferta i ceny

1. Wszystkie ceny części i akcesoriów podawane są w Złotych Polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów transportu. Po wypełnieniu zamówienia przez Klienta koszt transportu zostaje automatycznie wyliczony i dodawany jest do wartości zamówienia. Koszt transportu zależny jest od wagi i wielkości przesyłki.

2. Informacje zawarte na stronie internetowej www.sklep.muchaauto.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

3. Cena podstawowa przesyłki firmą kurierską za towar przedpłacony o wadze rzeczywistej lub gabarytowej do 30 kg wynosi 15 zł

4. Cena przesyłki firmą kurierską za pobraniem o wadzę rzeczywistej lub gabarytowej do 30 kg wynosi 20 zł

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo:

A/ do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie do czasu złożenia zamówienia przez Klienta

B/ wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu

C/ przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, artykuły objęte promocją dostępne są do wyczerpania zapasów do czasu złożenia zamówienia przez Klienta

D/ czasowego ograniczenia dostępności towarów z oferty sklepu

E/ wycofania produktu z oferty sklepu bez podania przyczyn, wyłączając jakąkolwiek odpowiedzialność sklepu.

 

4. Dostawa i odbiór

1. Każde złożone przez Klienta zamówienie wymaga potwierdzenia przez pracownika sklepu na podany adres e-mail w ciągu 2 dni roboczych od jego otrzymania. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez sklep jest chwilą zawarcia umowy.

2. O braku potwierdzenia zamówienia i Klient jest niezwłocznie informowany elektronicznie na podany adres e-mail.

3. Termin realizacji zamówienia dla części dostępnych w magazynie sprzedającego wynosi do 3 dni roboczych. Dla części dostępnych na zamówienie z magazynów zewnętrznych termin ustalany jest indywidualnie w porozumieniu z nabywcą po uzyskaniu informacji od dystrybutora towaru.

4. Sklepowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części w terminie 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia w przypadku braku dostępności całości lub części towaru zamówionego przez Klienta. Sklep zwraca Klientowi cenę w całości lub w części objętej odstąpieniem od umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Klienta.

5. Klient zobowiązuje się odebrać zamówiony towar chyba że nie odpowiada on opisowi przy zamówieniu lub towar ten znajduje się w stanie naruszonym.

6. W przypadku, gdy otrzymany towar nie odpowiada złożonemu zamówieniu należy poinformować o tym sklep.

7. W przypadku towaru, który uległ uszkodzeniu w trakcie transportu tzn. znajdują się widoczne uszkodzenia opakowania mogące mieć wpływ na zawartość, nabywca zobowiązany jest w obecności kuriera sporządzić protokół i odnotować fakt na liście przewozowym. Następnym krokiem jest bezzwłoczny kontakt ze sklepem w celu poinformowania o wskazanej wyżej okoliczności.

8. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Klient będący konsumentem może w formie pisemnej odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep (adres do korespondencji: ul. Katowicka 59 43-190 Mikołów, tel.: +48 322262626, e-mail: magazyn.tychy@muchaauto.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od danej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub mail pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od danej umowy sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie, w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od danej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie (w każdym przypadku bez poniesienia przez Klienta opłat w związku z tym zwrotem). Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz na adres: ul. Beskidzka 51, 43-100 Tychy, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośredni koszt zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę 500,00 zł/brutto

9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

11 Zwroty są możliwe tylko po okazaniu faktury VAT.

 

5. Reklamacja – gwarancja oraz rękojmia

1. Sklep udziela gwarancji na sprzedawane części i akcesoria.

2. Gwarancja dotyczy wszelkich ukrytych wad.

3. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty wystawienia faktury. Dla zachowania uprawnień z gwarancji wystarcza wysłanie zawiadomienia o dostrzeżonych wadach na adres sklepu magazyn.tychy@muchaauto.pl. Klient zobowiązany jest jak najdokładniej opisać stwierdzone wady i usterki. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest posiadanie przez Klienta oryginału faktury wystawionej przy sprzedaży towaru, a także oryginalnego opakowania.

4. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadach lub usterkach sklep ustosunkuje się do reklamacji i w przypadku jej zasadności przedstawi sposób jej uwzględnienia poprzez: naprawę towaru lub jego wymianę na nowy. Sposób doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową wybiera sklep.

5. W przypadku wymiany towaru na nowy, Sklep wskaże Klientowi adres, pod który winien on przesłać wadliwy towar.

6. Przesłanie przez Klienta wadliwego towaru, jak i przesłanie do niego towaru naprawionego lub towaru wymienionego odbywa się na koszt sklepu wskazaną przez Sklep firmą kurierską.

7. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Sklep dokona wymiany towaru na nowy albo dokona istotnej naprawy wadliwego towaru, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia wymienionego towaru lub zwrócenia towaru naprawionego. Jeżeli wymianie ulegała część towaru zasadę ta stosuje się do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady towaru objętego gwarancją Klient mógł z niego korzystać.

8. Gwarancją nie są objęte wady i usterki spowodowane niewłaściwym użytkowaniem oraz niewłaściwym montażem, jak również normalne zużycie towaru.

9. Prawa i obowiązki stron z tytułu rękojmi za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 

6. Płatności

1. Klient zobowiązuje się dokonać płatności w wskazany przy składaniu zamówienia, wg warunków zawartych w potwierdzeniu zamówienia oraz niniejszym regulaminie.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a/ gotówką przy odbiorze towaru (w siedzibie Sklepu lub do rąk pracownika firmy spedycyjnej)

b/ przelewem na rachunek bankowy sklepu - w takim przypadku towar zostanie wysłany po wpłynięciu całej wartości zamówienia na rachunek bankowy sklepu.

3. Przez wartość zamówienia rozumie się cenę brutto za zamówiony towar powiększoną o koszt dostawy.

4. Płatności przelewem winny być dokonywane na następujący rachunek bankowy sklepu:

ING BANK ŚLĄSKI o/MIKOŁÓW 25 1050 1634 1000 0022 6147 7208

 

7. Logowanie Klienta

1. Aby dokonać zakupu lub zadać pytanie należy zarejestrować się i podać swoje dane osobowe.

2. Posługując się wybraną w czasie rejestracji nazwą użytkownika i hasłem można dokonywać zakupów wszystkich produktów zawartych na stronie internetowej.

 

8. Poufność danych i polityka prywatności

1. Przy składaniu zamówienia dane Klienta są udostępniane sprzedawcy w celu realizacji zamówienia.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep danych Klienta (adres e-mail, numer telefonu) wyłącznie w celu realizacji zamówienia i w celu przesyłania informacji marketingowych o asortymencie sklepu.

3. Sklep ma obowiązek zachowania poufności danych Klienta i zachowania największej staranności przy ich ochronie, zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

 

9. Pliki cookies (tzw. Ciasteczka)

Serwis internetowy www.sklep.muchaauto.pl używa plików cookies (tzw. Ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Plikami cookies można zarządzać (np. je zablokować) w ustawieniach przeglądarki internetowej - więcej informacji na ten temat na stronie: Polityka Cookies.